menusearch
rastfan.com

شبیه سازی توامان (co simulation) ,

سه شنبه یکم فروردین ۹۶
(0)
(0)
شبیه سازی توامان (co simulation)
  یکی از ارکان مهم طراحی سیستمی پروژه­های مخابراتی، فرآیند شبیه­ سازی می­باشد. به یقین می­توان ادعا کرد که یک شبیه­ سازی دقیق و نزدیک به حالت عملیاتی، نقش عمده ای در موفقیت پروژه دارد. یکی از نیازهای اصلی طراحان سیستمهای مخابراتی، امکان شبیه سازی کامل یک سیستم مخابراتی بصورت یکپارچه است. معمولا تا به امروز، روال شبیه سازی ها بدین صورت بوده است که بخش RF ، باند پایه و الگوریتمهای پردازشی، هر یک بصورت جداگانه و مستقل توسط نرم افزار مربوط به خود شبیه سازی می شدند. بعنوان مثال، بخش الگوریتم پردازشی در محیط matlab و بخش RF در محیط ADS شبیه ­سازی می­شوند. این امر، یک عیب بزرگ بهمراه دارد و آن اینکه عیوبی که بر اثر اتصال و  کارکرد  توام  دو  بخش  بوجود  می آمدند،  هیچگاه  در  شبیه سازیها خودشان را نشان نمی­دهند و فقط در تست عملی و میدانی بود که چنین عیوبی آشکار می­شوند.
در حقیقت، بسیاری از عیوبی که بر اثر تجمیع بخش RF ، الگوریتم های پردازشی و بخش الکترونیک بوجود می آید، هیچوقت خودشان را در شبیه سازی های جداگانه بخش های مختلف نشان نمی دهد و فقط در تست های میدانی خود را نشان می دهد. این مسئله ضربه بزرگی از لحاظ هزینه، وقت و اعتبار فنی به شرکت های مخابراتی وارد می آورد. شبیه سازی مشترک جلوی چنین ضربه ای را می گیرد. 
جهت حل این مشکل، شرکت­های بزرگ مخابراتی از شبیه­سازی مشترک بخش RF و پردازش (اصطلاحا co-simulation) استفاده می­کنند. امروزه شبیه سازی مشترک (co-simulation) جایگاه خود را در شرکت های بزرگ مخابراتی جهان پیدا کرده است. کمپانی­های پیشرو در زمینه مخابرات بیسیم، شبکه و صنایع دفاعی به این مسئله به عنوان ابزاری کارا و قابل اعتماد، نگریسته و از آن در طراحی سیستم های خود بهره جسته اند.در صنایع مخابراتی کشور ما نیز، نیاز به استفاده از این ابزار، بشدت احساس می شود. 

هدف اصلی، شبیه­ سازی کامل تمامی بخش­های یک سیستم مخابراتی(ا